Algemene voorwaarden Cocktail Creators.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing, tenzij anders besproken

Schade/kwijtgeraakte goederen:
1. Eventueel missend/gebroken glaswerk zal worden doorberekend aan de opdrachtgever voor € 3,50 per glas.
2. Eventuele schade aan onze materialen, welke niet door het personeel wordt veroorzaakt, zal worden doorberekend aan de opdrachtgever. Dit in redelijkheid en in verhouding tot de schade.

Kleding:
3. Onze bartenders komen in een zwart shirt of overhemd. Mochten er anders wensen zijn, geef dit van te voren door. Hier kunnen evt extra kosten aan verbonden zijn.

Transport / opbouw:
4. Mocht de wens zijn om meer dan 2 uur voor het openen van de bar op te bouwen, dan wordt 150% van de transportkosten in rekening gebracht.
5. Transportkosten zijn altijd exclusief parkeerkosten. De parkeerkosten worden doorberekend.
6. Helaas zijn vervelende verkeerssituaties / files / auto pech niet te vermijden “onmacht”. Cocktail Creators kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Offerte/opdracht:
7. Het wijzigen van een reeds geaccepteerde opzet in de vorm minder consumpties, uren en/of materialen is mogelijk tussen 2 maanden en 3 dagen voor aanvang van het event. Korter dan 3 dagen voor het event is dit niet meer mogelijk.
8. Wanneer er op uw evenement minder consumpties gedronken worden dan de minimale afgesproken afname, dan dient het overeengekomen bedrag in de offerte betaald te worden. Overgebleven producten blijven eigendom van Cocktail Creators.

Annuleren:
9. Annuleert u een evenement waar wij op verkoopbasis staan, korter dan 1 maand voor aanvang, dan rekenen wij €250,- ex btw. aan annuleringskosten.
10. Het verplaatsen van de opdracht naar een andere datum is mogelijk. Bij verplaatsing van de datum binnen 1 week van de opdracht wordt 35% in rekening gebracht.
11.Bij het verplaatsen van een overeengekomen opdracht naar een andere datum, kan Cocktail Creators haar tarieven indexeren en/of wijzigen voorafgaand aan de nieuwe datum van het evenement.

Betaling:
12. De betalingstermijn is 8 dagen na het ontvangen van de factuur. Daarna zult u een herinnering ontvangen.
13. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn van onze facturen en herinneringen de betaling uitblijft, is Cocktail Creators gemachtigd administratiekosten in rekening te brengen.
14. Bij het niet-betalen door de opdrachtgever zijn incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

Overige
15. De veiligheid van het personeel dient gewaarborgd te zijn.

Locatie:
16. Opdrachtnemer draagt zorg voor een goede route naar de plek van de bar. NB. Enkele barren kunnen niet de trap op worden getild, ze kunnnen alleen per lift omhoog. Opdrachtnemer kan in overleg een bar verzorgen welke wel opgetild kan worden. Kijk in de barsheet welke voor bar bij jou past.
17. Indien onze bar moet worden opgebouwd anders dan gelijkvloers of de locatie anderzijds moeilijkheden kan geven tijdens op- en afbreken, dan horen wij dit graag van te voren. Dan wordt dit meegenomen in de offerte. Onze grootste barren zijn wel 2,5 meter breed en passen niet in menig lift. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat wij een vrije route van voldoende grootte hebben naar de plek waar wij opgebouwd dienen te staan. Vraag dus naar de afmetingen van het meubel die u geleverd krijgt wanneer u twijfelt.
18. De afbouwtijd is inbegrepen in prijs mits de afbouw ongehinderd en aansluitend aan de operationele uren kan plaatsvinden. Mochten wij dienen te wachten met afbouwen of gehinderd worden, dan wordt deze extra tijd gefactureerd tegen €35 per uur per medewerker.

Aansprakelijkheid:
19. Cocktail Creators is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade toegebracht aan de locatie of toegewezen werkplek.
20. Er is een mogelijkheid dat er tijden het bereiden van de cocktails gemorst kan worden. Cocktail Creators is niet aansprakelijk voor vlekken op de grond of muur.

Geschillen
21. Bij klachten kan je Cocktail Creators op de hoogte stellen via e-mail (cheers@cocktailcreators.nl) of telefoon 06-51742003.
22. Klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.